Camera hội nghị UV830, Đầu ra cổng USB, DVI
 

Dịch vụ