Khi lắp đặt tổng đài điện thoại IP S-SERIES nên kết nối với gateway ta fxs