Dịch vụ

Hỗ Trợ - Hỗ trợ tổng đài panasonic

Hướng dẫn lập trình tổng đài KX-TDA 100/200 bằng PC

CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI TDA 100DBP / TDA200DBP BẰNG PC

Phải cài đặt “KX-TDA Maintenance Console V3.0”

Nếu kết nối qua cổng USB phải cài đặt “Driver USB”

Cũng có thể lập trình tổng đài panasonic bằng cổng COM RS –232C

- Mở “KX-TDA Maintenance” → Enter Program console → Nhập password INSTALLER → Chọn Connect to PABX → Enter system Password → Nhập 1234 → chọn USB ( nếu lập trình bằng USB ) chọn RS232 (Nếu lập trình bằng cổng COM RS-232C)

1. Kiểm tra các card cắm trên tổng đài:

- 1.Configuration – 1.1.Slot

2. Khai báo trung kế :

1.Configuration → 1.1.Slot → Đưa trỏ chuột vào vị trí card trung kế (LCOT8, LCOT16) → trọn Port Property

→Tại cột  Connection kích chuột chọn INS kết nối hay sử dụng, chọn OUS không kết hay không sử → Apply → OK.

3. Thay đổi số nội bộ:

4.Extension → 4.1 Wired Extension → 4.1.1 Extension Settings Đánh số máy nhánh cần thay đổi vào các ô tương ứng ở cột Extension Number → Apply → OK.
- Chú ý :
 Các số từ 501 ÷ 564 được giành để đặt cho các lời DISA. Lời DISA một có số lẻ là 501, lời hai có số lẻ là 502 … lời 64 có số lẻ 564.
 Các số từ 601 601 ÷ 664 được giành để đặt cho các nhóm nhận cuộc gọi ICD. Nhóm một có số lẻ là 601, nhóm hai có số lẻ 602 … nhóm 64 có số lẻ là 664
- Nếu muốn dùng các số này đặt cho các máy lẻ thì trước hết phải xóa các số này ở mục:

5. Optional Device → 5.3 Voice Message → 5.3.2 DISA Message (501÷564) 3. Group → 3.5. Incoming Call Distribution Group → 3.5.1 Group Setting (601÷664)

4. DSS: Bàn giám sát: (Khi sử dụng bàn giám sát)

- 1. Configuration →1.1.Slot Đưa trỏ chuột vào vị trí card thuê bao (DHLC8, SLC16, SLC8 …) → chọn Port Property → Trong cột Connection chọn cổng kết nối bàn DSS → Connect (chọn OUS cho port gắn DSS) → tiếp đến tại mục DPT Type → cột Type → chọn DSS tại Port gắn DSS → Apply → trở lại mục cột Connection (chọn port gắn bàn DSS) → INS → Apply → OK .
- 4. Extension → 4.3 DSS Console →Chọn bàn DSS trong mục DSS console No. (trong trường hợp có nhiều bànDSS) → Pair Extention nhập số máy nhánh của bàn lập trình → Apply. Muốn gán số trên DSS : Tại cột Type → chọn DSS → tại cột Ext No of Floating Ext No đánh số máy nhánh cần gán → sau khi đã gán xong tất cả các sốApply → OK .

5. Đổ chuông máy lẻ:

- 10. CO & Incoming Call → 10.2 DiL Table & Port setting → Dil → Port no (đường trung kế) → Dil Destination → (Day, lunch, Break, night) → nhập số Ext cần đổ chuông tương ứng với các buổi → Apply → Ok.

6. Đổ chuông nhóm (Nhiều máy) :

a. Nhóm các máy vào một nhóm :

3 .Group → 3.5 Incoming Call Distribution group → 3.5.4 Member (chọn những Extention đổ chuông, chọn thời gian trễ chuông Delay cho ICD group từ 01 → 64, có tối đa 32 máy đổ chuông trong một ICD group được khai báo ở phần Member) → Apply → Ok

b. Chọn kiểu đổ chuông cho nhóm :

- 3 .Group → 3.5 Incoming Call Distribution group → 3.5.1 Group Settings → Trong cột Distribution lựa chọn các kiểu : Ring – Đổ chuông cả nhóm / UCD – Phân bổ đồng đều / Proiority Hunting – Kiểu trượt → Apply → Ok

c. Chỉ định đổ chuông nhóm :

10. CO & Incoming Call → 10.2 DiL Table & Port setting → Dil → Port no (đường trung kế) → Dil Destination → ( Day , lunch , Break ,night ) → nhập số của nhóm cần đổ chuông đã đặt ở trên tương ứng với các buổi (Ví dụ : Mặc định nhóm 01 có số là 601, nhóm 02 có số là 602) → Apply → Ok.

7. Đặt nhóm trượt (Máy bận nhảy sang máy khác trong nhóm):

3.Group → 3.6.Extention hunting group → Trong cột Hunting type chọn kiểu nhóm tương ứng (Circular là đổ chuông xoay vòng trong nhóm / Terminated là đổ chuông từ thấp đến cao ) → Kích chuột Member List (M)→ chọn nhóm tương ứng trong mục Hunting Group No (có 64 nhóm từ nhóm 1 - nhóm 64 → Number Extention (từ 1 → 16 là số máy để đánh số máy nhánh đổ chuông trong nhóm) → Apply → OK.

10.CO & Incomming Call → 10.2. Dil table & Port setting → DIL → Port no (đường trung kế) → Dil Destination ( Day , Lunch , Break , Night ) → chọn một số Extention dẫn đầu bắt kì từ 1→16 đã tạo trongmember ở phần trên cho chế độ ngày đên trưa,nếu máy này bận sẽ đổ chuông ở máy rỗi kế tiếp trong nhómHunting → Apply → OK

 

c. Chỉnh lại thông số thời gian

- 2. System → 2.3 Timer & Counters → Chọn thẻ DISA/Door/Reminder/U.Conf → Trong mục Delay Answer Timer (s) chọn 0s (để lời chào phát ngay khi gọi đến) → Apply → OK

8. Ghi âm DISA :

a. Có thể ghi âm bằng điện thoại thường

- Đưa số máy lẻ về COS64 (lớp dịch vụ được phép ghi âm DISA) : 4.Extention → 4.1 Wired Extention → 4.1.1 Extention setting → tìm số máy nhánh sử dụng để ghi âm DISA trong cột Ext number → Trong cột COS chọn 64 → Apply → OK.
- Để ghi âm lời DISA : Nhấc máy đó lên bấm *36 1 + số của lời DISA. ví dụ ghi âm lời 1 bấm *36 1 501, ghi lời hai là *361 502 → máy phát tiếng tút thì đọc lời DISA → đọc xong bấm Store hoặc gác máy.
- Để nghe lại lời DISA : Nhấc máy bấm *36 2 + số của lời DISA. ví dụ nghe lời 1 bấm *36 2 501, nghe lời hai là *36 2 502.
- Để xóa lời DISA : Nhấc máy bấm *36 0 + số của lời DISA.

Chú ý rằng quyền hay các hạn chế của máy nhánh đều được thể hiện thông qua COS mà máy đó được gán. (Mỗi COS sẽ mang rất nhiều thông tin ví dụ : Các mức cấm đầu số cho các buổi, có hạn chế thời gian hay không, được chiếm các trung kế nào, có được gọi Account Code hay không…)

9. Hạn chế cuộc gọi :

a. Định nghĩa các mức cấm đầu số :
- 7.TRS → 7.2.Deny Code → Chọn Level để tạo mã cấm từ level 2 → level 6 sau đó nhập mả cấm vào vị trí từ 0001 → 1000→ Apply → OK . các mức cấm này không gán trực tiếp cho máy lẻ mà gán thông qua COS.

b. Đưa các mức cấm vào trong COS :
2. System → 2.7 Class of Service→ 2.7.1 COS setting → TRS/CO → TRS Level → chọn COS cho chế độ ngày đêm theo mã cấm trong từng level → Apply → OK
- Mặc định thì COS1-COS7 có các level tương ứng là từ Level 1 –Level 7 cho các buổi là như nhau. Ta hoàn toàn có thể thay đổ các level này cho hợp với yêu cầu lập trình. COS là một bước trung gian khi gán đầu cấm cho máy lẻ.

c. Gán COS cho máy nhánh :
- 4.Extention → 4.1wired Extention → 4.1.1 Extention setting → Trong cột COS tương ứng với số máy lẻ trong cột Ext number chọn COS theo yêu cầu → Apply → OK

+ Một Ext được gán 1COS, COS đó sẽ quy định level tương ứng với thời gian đêm ngày. Ví dụ vào mục TRS → Deny code → level 2 tạo mã 00 để cấm gọi quốc tế, level 3 tạo mã 0, 17 để cấm gọi di động liên tỉnh, dich vụ 171,177,178,179 đường dài, vào chương trình Class of Service → TRS Level → chọn cos 64 chỉ định level 2 ở chế độ ban ngày, và chỉ định level 3 ở chế độ ban đêm. Cuối cùng ta vào chương trình Extention → Wired Extention → Extention setting → Extntion Number → chọn máy 102 gán COS 64 → Apply → OK. Vậy Ext 102 ở chế độ ban ngày không gọi được quốc tế (bị giới hạn) chỉ gọi di động liên tỉnh nội hạt,ở chế độ ban đêm Ext 102 chỉ gọi nội hạt không gọi di động, liên tỉnh, quốc tế, dịch vụ 171,177,178,179.

10. DISA :

a. Thiết lập các lời DISA

5.Opton Device → 5.3 DISA → 5.3.1.Message Setting → để quay một số tắc cho máy nhánh tương ứng với từng số nổi cho bản tin DISA từ 501→564 tương ứng cho OGM1 → OGM 64 sử dụng cho chế cộ Disa AA tương ứng từ 0→9 là số máy nhánh nào đó như số 0 tương ứng là máy 101.

b. Chọn lời DISA cho từng đường trung kế

- 10. CO & Incomming Call →10.2. Dil table & Port setting → Dil → Port no (chọn vị trí đường trung kế cần sử dụng Disa→ Dil Destination (chọn chế độ Day , Night ,…) khai báo số của lời DISA (lời DISA 1 có số là 501, …, lời DISA64 có số là 564) → Apply → OK.

11. Cấm gọi ra trên trên trung kế :

 * Cấm gọi ra trên đường trung kế. Hay còn gọi chiếm nhóm trung kế (Việc này cũng được quy định thông qua COS)

10. CO & Incomming Call → 10.1 CO Line Settings → Tại cột Trunk Group Number chọn nhóm cho các đường trung kế (mặc định tất cả ở nhóm 1) → Apply → OK.

- 4. Extention → 4.1 Wired Extention → 4.1.1 Extention setting → tại cột COS chọn COS tương ứng vớiExtention Number (cho máy nhánh vào COS cấm gọi ra trên đường CO) → Apply → OK.

- 2. System → 2.7 Class of Service → 2.7.2 External callbock → chọn Outgoing trunk group (từ group 01 → group 64) → chọn Block (khoá – Màu xanh ) or Nonblock (không khoá – Màu trắng ) cho từng COS tương ứng máy nhánh chọn ở Extention Setting ở trên → tiếp tục chọn ô ngày (Day) để thay đổi cho các thời gian khácDay, Night, Lunch ... → Apply → OK.

* Nếu máy nhánh được gắn 1 COS mà COS đó ở chế độ block tương ứng với phần Outgoing trunk group (từ group 01→group 64) → thì máy nhánh đó sẽ không chiếm được đường nhóm trung kế (CO) gọi ra ngoài.

12. Giới hạn thời gian gọi trên CO :

Máy con chỉ có thể đàm thoại trong khoảng thời gian nhất định

- 4 .Extention → 4.1 Wired Extention → 4.1.1 Extention Setting → Main → chọn máy nhánh cho từng Cos bắt kì để giớn hạn thời gian cuộc gọi → Apply → OK.

- 3.Group → 3.1 trunk group → TRG Setting → Main → trunk group → Cos tương ứng cho từng Ext (máy nhánh) đã tạo trong mục số 4. Extention → 4.1Wired Extention → 4.1.1 Extention setting sẽ tạo ở dưới ) →Extention CO Duration time để chọn thời gian cần giới hạn → Apply → OK.

- 2.System → 2.7. Class of Service → 2.7.1 Cos Setting → Extention CO line call Duration limit để chọnEnable hoặc Disable → Apply → OK.

- 2.System → 2.9 Option → Option 2 → Extention CO call Limitation → chọn for outgoing hoặc for outgoing + incoming →Apply → OK .

13. Account Code :

Bình thường máy nhánh sẽ không thực hiện được cuộc gọi bị giới hạn trong chế độ Account, nếu có mã Account thì mới thực hiện được.

6.Feature → 6.3 Verifile code → Verifile code (0001 → 1000) nhập mã account tương ứng cho từng người→ trong mục user name nhập tên người sử dụng account nếu cần → verifile code PIN (0001 →1000) mã cá nhân tương ứng với mã Accuont → Apply → OK.

- 7.TRS → 7.2.Deny Code → Chọn Level để tạo mã cấm từ Level 2 → Level 6 nhập mã cấm tương ứng vị trí từ 0001 → 1000 → Apply (Khi đó muốn gọi những mã cấm trên thì phải gọi bằng Account)

- 2.System → 2.7 classof service→2.7.1 cos setting → TRS/CO → TRS Level → chọn Cos sử dụng account cho chế độ ngày đêm theo mã cấm trên từng level→ apply → OK

- 4.Extention → 4.1 wired Extention → 4.1.1 Extention setting → Ext number → Cos ( chọn cos cho từng máy nhánh sử dụng account code tương ứng với cos đã chọn trong level ở phần trên ) → Apply → OK.

Chú ý: Vị trí mã accuont trong chương trình 120 phải tương ứng với mã pin .Tức là khi sử dụng chế độ gọi bằng Accuont thì vị trí mã accuont phải giống vị trí mã pin

14. ARS :

Tự động chèn dịch vụ 171,178,177,179 khi gọi đường dài liên tỉnh quốc tế

- 8. ARS → 8.1. System setting → ARS Mode (on) → Apply → Ok

- 8.2 Leading number → No (1-20) → Leading (mã chèn hay mã tỉnh) ví dụ (TP Hà Nội : 08 , Đà Nẵng : 061)

8.3 Routing plan time chọn khoảng thời gian để sử dụng ARS trong ngày Time A, TimeB, Time C, Time D.

8.4 Routing plan Priority → Routing plan No ( 1-16 ) tuyến để ra ngoài để tạo cho phần Leading Number.chọn thời gian ngày trong tuần để sử dụng dịch vụ → Time A → Time D → Priority ( 1-6) chế độ ưu tiên → Apply → Ok.

- 8.5 Carrier → Carrier ( 01 → 10 ) → Removel number ( xoá bao nhiêu kí tư( thì sẽ chèn dịch vụ ) → Carrier Access code (chèn 171,178, 177,179) → apply → OK .

8. ARS → Carrier → Trunk group → Carrier → Trunk group for the Carrier : cho phép dịch vụ chèn trên đường trung kế (group trung kế nào) Enable hoặc Disable → Apply → OK.

15. Dect Phone

 - Lập trình và kết nối Card máy DECT : KX-TDA 0141
 -  Gắn được trên Card DHLC , chỉ dùng hai dây Data và chiếm 1 port trên card DHLC
 - Máy Dect có thể dùng loại KX-TCA155, KX-TCA255 hoặc các loại DECT.

Lập trình kết nối :

- 1.Configuration → 1.2 Portable Station → nhập số máy nhánh cho máy dect phone→ chọn Select → theo từng cho từng máy nhánh → Registration ( Trứơc khi đăng ký cần nhập mã Pin ) mặc định là 1234 cho từng máy con và tiến hành đăng ký máy nhánh từ máy con.

- Bấm menu→ Setting HS → Select Registration → bấm b→ Register Hs →bấm ok → Select Base → bấm okPlease Wait → mã Pin(mặc định 1234) → OK.

16. Set Cổng COM máy In SMDR R232C

- 10. Maintenace → 10.2 SMDR → SMDR port → chọn RC232C → outgoing call print → ( On/Off) → in coming call Print → chọn ( On/Off ) → Apply .

- 10.Maintenace → 10.2 SMDR → RS-232C: Baud rate → chọn tốc độ bit tương ứng giữa Tổng Đài và máy In →RS232C:WL code → chọn CR+LF → RS232C : Word Length → chọn 8 bit → RS 232C: Parity bit → 1 bit →RS:232C Flow control → None → Apply → OK

 

17. Chế độ cho phép hay không cho phép transfer cuộc gọi trên đường CO

4.Extention → 4.1 Wired Extention → Extention Setting → Main → chọn Ext(máy nhánh) cho từng Cos để thực hiện chế độ cho phép hay không cho phép Callforward trên CO → Apply → OK .

- 2.System → 2.7 Class of Service → COS Setting → Callforward to CO để chọn Enable hoặc Disable → Apply → OK.

 
 

Bài viết khác:

ĐỔI MÁY LẺ TỪ ĐẦU 1 ĐẾN 9 Ở TỔNG ĐÀI NS300/ TDA600

a. Đổi số máy lẻ thông thường Trong lệnh này bạn có thể đổi các đầu số từ đầu 1 đến đầu 4 tương ứng với từ tầng 1...

Hướng dẫn cài đặt tổng đài Panasonic – HTS 824

Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt tổng đài Panasonic – HTS 824 KX-HTS824 là một tổng đài mới ra mắt của Panasonic  hỗn hợp...

HƯỚNG DẪN UPDATE FIRMWARE KX-NS300

HƯỚNG DẪN UPDATE FIRMWARE KX-NS300 Các trường họp update firmware: - Khi có tính năng mới - Khi tổng đài bị lỗi - Khi khung...

Hướng dẫn cài đặt tổng đài TES824 Bằng bàn key KX-T7730

Hướng dẫn cài đặt tổng đài TES824 Bằng bàn key KX-T7730 1.Đăng nhập tổng đài điện thoại panasonic KX-TES824 Program -> *#...

So sánh tổng đài Panasonic KX-NS300 và tổng đài yeastar N824

Download: So sánh tổng đài Panasonic KX-NS300 và tổng đài yeastar N824

Download phần mềm lập trình tổng đài Panasonic KX-Tes824 trên PC

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TỔNG ĐÀI  PANASONIC KX-TES824 Hướng dẫn cài đặt phần mềm tổng đài Panasonic KX-TES824 - Cài đặt phần mềm...

Hướng dẫn kết nối các tổng đài pansonic kết nối để gọi nội bộ miễn phí

Hướng dẫn kết nối 2 hay nhiều tổng đài bất kỳ (Panasonic, Siemens, LG...) kết nối gọi nội bộ miễn phí với nhau thông qua mạng LAN, IP, WAN,...

So sánh tổng đài Panasonic TES824 và tổng đài yeastar N824

Download  bảng So sánh tổng đài Panasonic TES824 và tổng đài yeastar N824

Cách đấu dây, đấu jack các loại tổng đài Panasonic KX-TDA100/200/600

Cách đấu dây, đấu jack các loại tổng đài Panasonic Kx-tda100, tda200, tda600 qua cổng rack RJ57 1.Hình ảnh minh họa rack RJ57 2....

Hướng dẫn đấu nối tổng đài NS300

Hiên nay, Hãng tổng đài Panasonic thay thế dòng tổng đài KX- TDA100 sang dòng Tổng đài Panasonic KX-NS300 với nhiều...

Mô hình đấu Rack RJ57 cho tổng đài Panasonic TDA100/TDA600

Hướng dẫn cách hàn và đấu rack RJ57 cho tổng đài TDA100/200/600 Mô hình rack RJ57 Rack 57 này ta thường dùng cho...

mo hinh tong dai panasonic 824

0932182979 MR Chuyển 

Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng & Dịch vụ
0932.182.979
Tư vấn giải pháp
0931.588.886 Hỗ Trợ kỹ Thuật 24/7

Khách hàng - Đối tác

Công Ty Bao Bì Nhựa Tân TiếnTôn hoa senĐại học hoa sengrandstreamVietcombankcong ty pvePanasonicacatelAVTECHvivotekPlantronicquestekfptngan hang mbyealinktai nghe jabrathiết bị hội nghị averthiet bi hoi nghi polycom